Skip to main content

OMO YK ile Yeni Dönem Değerlendirildi

.

KTMMOB’ye  bağlı tüm Oda Yönetim Kurulları ile gerçekleştirilen toplantılar Orman Mühendisleri Odası ile devam edildi.  Genel Başkan, Genel Sekreter ve YK Faal üyesi ile  OMO Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

53. Dönem hedeflerinin tartışıldığı toplantıda; özelde birlik ve oda hedefleri, genelde ise odanın meslek alanına giren toplumsal konularda yürütülecek politikalar tartışılarak çalışma prensipleri belirlendi.