Skip to main content

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ile 53. Dönem Hedefleri Tartışıldı

.

Birlik Genel Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Yönetim Kurulu Faal Üyeleri, 2018 – 2020 Dönemini kapsayan çalışmalar, hedefler ve çalışma programını hakkında bilgi alış-verişinde bulunmak üzere Birliğe bağlı tüm Oda Yönetim Kurulları ile gerçekleştireceği toplantılara başladı. 

Çevre Mühendisleri Odası başkan ve yönetim kurulu ile gerçekleşen ilk toplantıda; özelde birlik ve oda hedefleri, genelde ise odanın meslek alanına giren toplumsal konularda yürütülecek politikalar tartışılarak çalışma prensipleri belirlendi.