Skip to main content

KTMMOB 1 MAYIS BASIN BİLDİRİSİ

Her yıl 1 Mayıs’ta dünyanın her ülkesinde sokaklara dökülen insanların ortak hedefi tektir;

Bir iş günü 8 saattir. İnsan emeği diğer herhangi bir emtia gibi alınıp satılamaz, değeri evrenseldir, fiyatı arz-talep dengesine göre değil, bilimsel gerçeklere dayandırılarak belirlenir, din-dil-ırk ayrımı yapılmaksızın eşit ve şeffaf biçimde uygulanır. 8 saatten fazla çalıştırılan insan, yaşayacağı fiziksel ve ruhsal yıpranma nedeniyle daha fazla ücret talep etme hakkına sahiptir ve kendi arzusu olmadan çalıştırılamaz.

Bu prensip bir asırdan fazla bir süredir savunulmaktadır ve Dünya barışının devamı için de gereklidir. İlk 1 Mayıs kutlamamalının 1886 senesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da kutlanmaya başladığı bilinmektedir. 1 Mayıs’ın ruhuna uygun olmayan uygulamaların var olduğu ülkelerde yaşanan toplumsal bulanımlar neticesinde, gelir dağılımında bozulmalar meydana gelmekte ve başka ülkelere toplu göçler yaşanmaktadır.

Sovyet bloku çökmüş olmasına rağmen, 1 Mayıs ruhu ve prensibi evrensel bir hak olarak kabul edilmekte ve Dünyanın en liberal ekonomilerinde dahi kuvvetli biçimde savunulmakta ve uygulanmaktadır.

Mühendislik ve Mimarlık meslekleri, her zaman fiziksel olmasa dahi zihinsel yıpranmaya neden olan emek yoğun mesleklerdir. Bu gerçekle temelde Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği özelde kendi üyelerimiz genelde de tüm emekçilerin haklarını koruyan bir varlık olarak yaşamaya ve bu yöndeki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyoruz. İnsan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlandığı bir gelecek dileğiyle 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nü kutluyoruz.

 

Seran Aysal

KTMMOB Genel Başkanı