Skip to main content

BASIN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz gün KKTC Meclisi yemin töreninde ve Afrika Gazetesi önünde yaşananlar bizleri derinden üzmüş ve endişelendirmiştir. Gerek toplum içerisindeki veya yurt dışı kaynaklı mesajlarla provoke edilmiş belli bir kesimin, gerekse milleti temsil etmek üzere seçilmiş bir vekil bahanesiyle şiddete yöneldiğini görmek bizler için kahredici olmuştur ve kabul edilebilir değildir. Hâlbuki hangi görüşte veya siyasi duruşta olursa olsun toplumumuzun en önemli özelliklerinden bir tanesi yüksek hoşgörü ve tahammül edebilme kabiliyetidir. Ancak gelinen aşamada yaşanan olaylar sonucu hoşgörü bir yana, hukuk devleti olmanın koşulları yerle bir edilmiş ve toplumu can ve mal güvenliği konusunda endişeye sevk eder duruma gelmiştir.

Bu nedenle ülkemizde barış, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü kurulduğu günden beri savunan bir meslek örgütü olarak kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşma gereği duymaktayız. Düşünceye yine düşünceyle karşılık verilmesi, bununla beraber suç unsuru olduğu düşünülen her ne ise yasalar çerçevesinde karşılık bulması gerektiği ve şiddeti tercih etmenin kimseye fayda sağlamayacağı aşikârdır. Şiddete, dolayısıyla hukuk dışı eyleme taviz veren bu bakış açısının ülkemizi kutuplaşma gibi tehlikeli bir yola itebileceği gerçeği de ortadadır.

Yaşanan oldukça kaygı verici olayların nedenlerinin sadece basındaki ilgili yazı veya söylem nedeniyle oluşmadığı, yıllardan beri yapılmış ve bazı kesimlerce kanıksanmış hukuk ve demokrasi ihlallerinden beslendiği de açık ve seçik ortadadır. Dolayısıyla tüm siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimini zümresel ya da kişisel çıkarları uğruna toplumu ayrıştırmak yerine kamusal faydayı hedeflemeye ve hukukun üstünlüğünü ve toplumsal barışı gözetmeye davet ediyoruz.

KTMMOB Yönetim Kurulu (a)

Selcan Akyel

Genel Başkan