Skip to main content

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Hakkında

Oda ilk olarak, 1969 yılında yapılan Genel Kurul Kararı ile Elektrik – Makina Mühendisleri Odası ismi altında kurulmuştur. Daha sonra Makina Mühendislerinin 20 Şubat 1971 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Makina Mühendisleri Odası Tüzüğü hazırlanarak kabul edilmiş ve faaliyetlerine bağımsız bir Oda olarak devam etmiştir.

 

Kuruluş Tarihi

1969

 

Odanın Amaçları

Makina Mühendisliği bilim ve tekniğinin kamu yararına olmak üzere uygulanması, geliştirilmesi ve koordinasyonu,

Bu amaçla;

1. Üyelerinin bilgi ve gördülerini artırma, meslekle ilgili yürürlükteki yasaları, normları, teknik şartnameleri, mukavele tiplerini, ücret tarifelerini ve her türlü teknik belgeyi yaparak çıkartmak, incelemek ve geliştirmek.
 
2. Üyelerin şeref ve haysiyetlerini korumak,
 
3. Resmi makamlar, yerli ve yabancı kuruluşlar, eğitim kuruluşları ve halk ile ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek
 
4. Mesleki toplantılar, seminerler, konferanslar, sergiler düzenlemek,
 
5. Oda’nın ve üyelerin eylem ve çalışmalarını yansıtan mesleki yazı, inceleme, rapor, broşür, dergi, kitap yayımlamak.
 
6. Oda’nın esas gaye ve amaçlarına uygun olarak gerekli gördüğü yasalara uygun eylemlerde bulunmak.
 

 

Üye Sayısı

Oda’nın, toplam 283 üyesi bulunmaktadır.

 

Oda Yönetim Kurulu Üyeleri

2016 - 2018 Dönemi

 

Emir Taşçıoğlu - Oda Başkanı

Coşkun Akyüz - Oda Yazmanı

Yunus Terlik - Oda Saymanı

Meryem Baltacı - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Nafi Cabacaba - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Mustafa Metbulut - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Serhat Mahan - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Serkan Abbasoğlu - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

M.Akif Yazgan - Oda Denetleme Kurulu Üyesi


 

Adres    : 1, Şht İbrahim Ali Sokak,

Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.        : 0392  2285210

Fax        : 0392 2285151

E-mail    : -

Url         : -