Skip to main content

MİMARLAR ODASI

2018 - 2020 Dönemi Mimarlar Odası Yönetim Kurulu

Türker Aktaç - Oda Başkanı

Erçim Uluğ - Oda Yazmanı

Kozan Uzunoğlu - Oda Saymanı

Simzer Kaya - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Ferruh Dülgeroğlu - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

İpek Yaralıoğlu- Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Gizem Öztürk- Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Emine Azimli - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Hüseyin Erdoğdu - Oda Denetleme Kurulu Üyesi