Skip to main content

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Hakkında

Meteoroloji Mühendisleri,1977 yılında yapılan Elektrik Mühendisleri Odası genel kurulunda alınan kararla,Elektrik Mühendisleri Odası çatısı altında temsil edilmiştir.Daha sonra ayrı oda kurabilecek sayıya ulaşan Meteoroloji Mühendisleri,oda tüzüğünü hazırlayarak 19/8/1977 tarihinde yapılan 1. Genel Kurul toplantısında onaylamıştır.

 

Kuruluş Tarihi

1977

 

Odanın Amaçları

1. Üyelerin,mesleki bilgi ve görgülerini artırmak.Meteoroloji Mühendisliği ilgi alanına giren yasa,yönetmelik ve şartnamelerin hazırlanmasında etkili çalışma yapmak. Bu doğrultuda, ilgili kamu kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği içinde bulunmak.

2. Meteoroloji Mühendisliği mesleğinin uygulanmasını denetlemek.Üyeler arasındaki dayanışmayı ,üyelerin hak, yetki ve mesleki ünvanının korunması ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

3. Meteorolojik bilgi gerektiren çalışma alanlarında kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,gerekli yardımlaşma ve önerilerde bulunmak.

4. Meteoroloji mühendisliğinin ilgilendiği çeşitli konularda bilimsel toplantı, panel, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek veya etkinliklere katılmak.

5. Her türlü mesleki ve bilimsel içerikli yayın yapmak.

6. Oda amaçlarına ve yürürlükteki yasalara uygun olarak gerekli gördüğü eylemlerde bulunmak.


 

7. KTMMOB’ye bağlı Odalar ve diğer meslek kuruluşları ile amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak.

Üye Sayısı

Meteoroloji Mühendisleri Odasında 14 Faal,2 de Doğal olmak üzere 16 üye bulunmaktadır.

 

2018 - 2020 Dönemi

Halil Göymen - Oda Başkanı

Mustafa Altunç - Oda Yazmanı

Mehmet Afif - Oda Saymanı

Mediha Orun Sarp - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Sedef Çakır - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Ayşe Özengil- Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Ahmet Yorgancı - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Mehmet Kuset - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Mustafa Saften - Oda Denetleme Kurulu Üyesi 

İletişim

Adres : 1, Şht İbrahim Ali Sokak,

Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel. : 0392 2285210

Fax : 0392 2285151

E-mail : -

Url : -