Skip to main content

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

Kuruluş Tarihi

6 Haziran 1973

 

Odanın Amaçları

Kimya Mühendisliği mesleği kapsamına giren mal ve hizmet üretimine, belirli kurallar getirip mesleki ve bilimsel esaslara uygunluğu sağlayarak toplum yararına bunun kalitesini artırmak, kimya mühendisliği mesleğinin uygulayıcıları ile bunu satın alan özel veya tüzel kişiler arasındaki iş ilişkilerini esasa bağlayıp karşılıklı hak ve çıkarlarını korumak, kimya mühendisliği ile ilgili projelerin hazırlanması ve uygulanmasını kesin denetim altına alıp yetki kurulunun bu doğrultudaki görev ve sorumluluklarını sınırlarını belirlemektir.

 

Üye Sayısı

96

 

Oda Yönetim Kurulu Üyeleri

2016 - 2018 Dönemi

Derviş Somuncuoğlu - Oda Başkanı                                                                          

Halil Erensu - Oda Yazmanı                      

Ersever Beyaz - Oda Saymanı

Hüseyin İnce - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

memduh Erişmen - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Sertaç Gürsoy - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

İmren Aytaçoğlu - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Doğan Kerimel - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Yılmaz Canıtez - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

 

Adres    : 1, Şht İbrahim Ali Sokak,

Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.        : 0392  2285210

Fax        : 0392 2285151

E-mail    :  -

Url         :  -