Skip to main content

PEYZAJ MİMARLARI ODASI

Oda Hakkında

Peyzaj Mimarları Odası, 6 Şubat 2014 tarihinde kurulmuş, 29 Mart 2014 tarihinde ilk genel kurulunu yapmıştır. Kuruluşundan önce üyelerimiz, Ziraat Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası’na üyeydiler.

 

Kuruluş Tarihi

 6 Şubat 2014

 

Odanın Amaçları

Peyzaj mimarlığı alanındaki gelişmeleri ülke yararına uygun şekilde yaygınlaştırmaya çalışmak,

Peyzaj mimarlığının toplumsal ölçekte yaygınlaştırılıp peyzaj bilincinin artırılmasını sağlamak,

Peyzaj mimarlığı alanında, kentleşme ve sanayileşme süreçlerinde toplum yararını ve kamusal çıkarları öncelikle ele alan politikaların hayata geçirilmesi için çalışmak,

Yaşanabilir insan yerleşimleri yaratmak amacı ile bilimin ve sanatın ışığında, var olan doğal, kültürel ve tarihi kaynakları korumayı, geliştirmeyi, onarmayı ve olabildiğince en uzun süre ve en uygun biçimde yararlanmayı hedefleyerek açık ve/veya yeşil alanların peyzaj planlama, tasarım, projelendirme, uygulama ve yönetimini yaşama geçirmek,

Üyelerin mesleki dayanışma içinde olmalarını sağlamak, aralarında iletişim ağı kurmak, mesleki yapılarını bilimsel kurallar içinde güçlendirip geliştirmek,

Meslek ile ilgili yasa, tüzük, standart, şartname vb gibi yasal düzenlemelerin hazırlanması ve uygulaması sürecinde çalışma yapmak, amaçları ile kurulan meslek kuruluşudur.

 

Üye Sayısı

Odamızın üye sayısı 20'dir.

 

Oda Yönetim Kurulu Üyeleri

(2020 - 2022 çalışma dönemi)

Oda Başkan                Nevter Zafer Cömert

Odal Sekreteri             Emine Özçınar Karınca

Oda Saymanı              Huriye Geceyatmaz

Oda Y.K. Faal Üyesi     Defne Feridun Kara

Oda Y.K. Faa Üyesi      Simge Bozkırlı

 

 

Adres    : 1, Şht İbrahim Ali Sokak, 

Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.        : 0392  2285210

Fax        : 0392 2285151