Skip to main content

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

Kuruluş Tarihi

1970

 

Odanın Amaçları

Ormancılık bilim; sanat ve tekniğinin kamu yararına olmak üzere uygulanması; geliştirilmesi ve koordinasyonu amacıyla:

 

Üyelerin bilgi ve görgülerini artırmak; meslekler ile ilgili yürürlükteki yasaları, normları, teknik şartnameleri ve hertürlü teknik belgeyi incelemek geliştirmek ve denetlemek,

 

Ormancılık mesleğinin uygulanmasını denetlemek;

 

Üyelerin şeref ve haysiyetlerini korumak;

 

Kamu kuruluşları, yerli, yabancı ve eğitim kuruluşları ile halkla ilişkileri sağlamak,

 

Meslek ile ilgili toplantılar, seminerler, konferanslar ve segiler düzenlemek,

Birliğin eylem ve çalışmalarını yansıtan ormancılıkla ilgili yazı inceleme, rapor, broşür, dergi ve  kitap yayınlamak,

Kamu görevlisi ve serbest çalışan üyelerin çıkarlarını korumak,

Oda amaçlarını ve yürürlükteki yasalara uygun olarak olarak gerekli gördüğü eylemlerde bulunmaktır.

 

Oda Yönetim Kurulu Üyeleri

2020 - 2022 Dönemi

Ahmet İyigün - Oda Başkanı

Ercan Poyraz - Oda Sekreteri

Mehmet Kutlar - Oda Saymanı

İlkay İlseven - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Can Conkbayır - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Musa Erkanat - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

İlhan Yoldağ - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

 

Adres    : 1, Şht İbrahim Ali Sokak, Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.        : 0392  2285210

Fax        : 0392 2285151

E-mail    :  -

Url          : -