Skip to main content

PEYZAJ MİMARLARI ODASI

Oda Hakkında

Peyzaj Mimarları Odası, 6 Şubat 2014 tarihinde kurulmuş, 29 Mart 2014 tarihinde ilk genel kurulunu yapmıştır. Kuruluşundan önce üyelerimiz, Ziraat Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası’na üyeydiler.

 

Kuruluş Tarihi

 6 Şubat 2014

 

Odanın Amaçları

Peyzaj mimarlığı alanındaki gelişmeleri ülke yararına uygun şekilde yaygınlaştırmaya çalışmak,

İÇMİMARLAR ODASI

2020 - 2022 Dönemi İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri

Çağdaş E. Özgece - Oda Başkanı

Engin Bay - Oda Sekreteri

Asya Kazafanalı - Oda Saymanı

Meserret Ziya - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Özlem Özbilir Aktül  - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Hakkında

Ziraat Mühendisleri Odası, KTMMOB’ne bağlı faaliyet gösteren Oda'dır.

 

Kuruluş Tarihi

1968

 

Odanın Amaçları

Görevi, üyelerinin haklarını korumak ve Kuzey Kıbrıs’ta tarımın gelişmesini sağlamaktır.

 

Üye Sayısı

Odamızın toplam üye sayısı 330'dur.

 

Oda Yönetim Kurulu Üyeleri

2020 - 2022 Dönemi

Erkut Uluçam - Oda Başkanı

Sema Şişman - Oda Sekreteri

Bora Karadağlı - Oda Saymanı

Arkın Ergüney - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

ŞEHİR PLANCILARI ODASI

Oda Hakkında

1974 yılında kurulmuş olan KTMMOB, Şehir Plancıları Odası,  3/12/1962 tarihinde kurulan " ve 5/4/1970 tarihinde "Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği” ne donüştürülen orgüt şemsiyesi altındaki, tüzel kişiliğe sahip meslek odalardan birisidir. Kuzey  Kıbrıs’taki planlama mesleğinden sorumludur ve Kuzey Kıbrıs’ta meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olan Şehir Plancısı ve Yüksek Şehir Plancılarını bünyesinde toplamaktadır.

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

Kuruluş Tarihi

1970

 

Odanın Amaçları

Ormancılık bilim; sanat ve tekniğinin kamu yararına olmak üzere uygulanması; geliştirilmesi ve koordinasyonu amacıyla:

 

Üyelerin bilgi ve görgülerini artırmak; meslekler ile ilgili yürürlükteki yasaları, normları, teknik şartnameleri ve hertürlü teknik belgeyi incelemek geliştirmek ve denetlemek,

 

Ormancılık mesleğinin uygulanmasını denetlemek;

 

Üyelerin şeref ve haysiyetlerini korumak;

 

Subscribe to Odalar