Skip to main content

PROJECT MANAGEMENT TRAINING –EĞİTİM PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI

KTMMOB tarafından uygulanan Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Eğitimde Yenilik ve Değişim VI hibe programı kapsamındaki Proje Yönetimi ve EUROCODES Kapasite Artırımı Projesi çerçevesinde yapılacak Project Management Institute® prensiplerine göre oluşturulmuş Project Management Eğitim Programı uygulaması amacıyla Project Management Professional® sertifikasına sahip eğitmen veya eğitmenler aranmaktadır. Teklif şartları ve detaylar aşağıdaki gibidir:

Eğitimin içeriği ve süresi:

°         Project Management eğitiminin Project Management Institute® prensiplerine dayalı şekilde programlanması gerekmektedir.

°         Eğitim programı 2gün 8er saatlik olmak üzere toplam 16 saat olarak tasarlanmalıdır.

°         16 saatlik program 20 kez tekrar edilecektir ve eğitim tekrarları art arda uygulanarak 20 haftada tamamlanacaktır.

°         Eğitim programı 20 kişilik bir grubun öğrenme ve algılama ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde tasarlanmalıdır.

°         Eğitim programının 4 Şubat 2017’de başlayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.

°         Tüm eğitimler hafta sonları (Cumartesi ve Pazar) KTMMOB binasında gerçekleştirilecektir.

Eğitmen(ler)in Nitelikleri:

°         Eğitmen başvurusunda bulunan kişilerin aşağıda boş şablon olarak gösterilen Özgeçmiş (CV) ile başvurmaları ve Project Management Professional® sertifikasına sahip olduklarını ve sertifikalarının güncel geçerliliği olduğunu gösterir belge ile başvurularını desteklemeleri gerekmektedir.

°         Eğitmen başvuruları tek kişiden kabul edilebileceği gibi grup veya kurumlardan da kabul edilecektir.

Eğitmen(ler)in Sorumluluk ve Görevleri:

°         16 saat/2 gün sürecek eğitim programını hazırlamak (Teklif Formu ile birlikte teslim edilecektir)

°         Hazırlanan eğitim programını eksiksiz ve zamanında uygulamak

°         Eğitime katılanların katılım çizelgesini ve iletişim detaylarını tutmak ve bunları her eğitim sonrası KTMMOB ile paylaşmak

°         Her eğitim sonrasında katılımcıların eğitim değerlendirme formunu doldurmasını sağlamak ve formları KTMMOB ile paylaşmak

°         Eğitim uygulamaları ile ilgili her eğitim sonrasında ve tüm program tamamlandığında bir değerlendirme raporu yazmak ve bunu KTMMOB ile paylaşmak

Teklifin Maliyeti:

Teklifin maliyeti eğitim programının hazırlanması ve uygulanması zamanlarını da göz önünde bulundurarak günlük uzman maliyeti şeklinde belirlenmelidir. Bu sözleşme için öngörülen çalışma günü sayısı 45tir. Programın birden fazla eğitmen tarafından uygulanmasını öngören tekliflerde her bir eğitmenin günlük alacağı ücretin eşit olması gerekmektedir.

Teklif dosyasının teknik teklif ve eğitim programına ek olarak bu belgenin ekinde bulunan ve aşağıda sıralanan belgeleri içerir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

İş Tanımı (KTMMOB tarafından hazırlanmıştır)

Mali Teklif Formu

Hizmet Sözleşme Formatı (KTMMOB tarafından hazırlanmıştır)

Özgeçmiş (CV) Formatı

Teklif dosyası 16 Ocak 2016 tarihine kadar 1, Şht İbrahim Ali Sok, Çağlayan, LEFKOŞA adresindeki KTMMOB binasına saat 16:00’ya kadar kapalı zarf içerisinde teslim edilebilir. Ayrıca tekliflerin bir de dijital kopyasının ktmmob.ab@gmail.com adresine iletilmesi gerekmektedir. Zamanında yapılmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.