Skip to main content

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Gündemdeki konular, Pandemi Hastanesi Süreci ve Maraş görüşüldü

..

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, KTMMOB Genel Sekreter Tunç Adanır ve birliğe bağlı bazı oda başkanları ile gerçekleşen ziyarette; pandemi hastanesi süreci ve açılışı, Maraş ve gündemdeki konular detaylı olarak görüşüldü.  

Başkan Aysal görüşmede KTMMOB’nin Cumhurbaşkanlığı makamı ve Kıbrıs Türk toplumu liderliğinin önemini ve geçmişte yapılan çalışmaları aktardı. Pandemi Hastanesi açılışında KTMMOB ve üyelerinin sistemsel sorunlar, bürokratik engel ve onayların geç verilmesi kaynaklı sorunlar ile Bakanlık tarafından askıya alınan projelendirme sürecine rağmen   haksız yere süreç sorumluluğunun teknik insanlara mal edilmesinden duyulan rahatsızlığı aktardı. Süreç ile ilgili yazışmaların yer aldığı dosyayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Devletin bu ve benzeri konularda yaşadığı sıkıntıların aşılmasında KTMMOB’nin toplumsal fayda olması için her zaman katkı koymaya hazır olduğunu belirtti.  

Maraş konusunda yakın zamanda yapılanlar dahil olmak üzere KTMMOB’nin bakışı, görüşleri ve önerileri Sn. Tatar ile paylaşıldı. KTMMOB yapılan teknik çalışmaları ile geçmişte katkı koyduğunu ve Maraş’ın yeniden yapılandırılması konusunda KTMMOB’nin her zaman katkı koyduğunu, koymaya devam edeceğini ve bu konu ile ilgili hazırlanmış teknik raporu Cumhurbaşkanına verebileceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar ile gündemdeki diğer konular ziyaret kapsamında değerlendirilmiştir.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan resmi açıklama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal ve yönetim kurulunu kabul ederek görüştü.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni kabulünde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTMMOB’nin KKTC’nin geleceğinde önemli sorumlulukları bulunduğunu ve değerli çalışmalar yaptığını kaydederek KKTC’de değerli mimar ve mühendislerinin imza attığı önemli eserlerin varlığına dikkat çekti.

Kıbrıslı Türklerin, geçmişten bugüne, dünya çapında çok önemli mimar ve mühendisler yetiştirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, “Kendi insanımıza çok değer veriyoruz... Onları cesaretlendirerek, yeni projelerle onların yeteneklerini ortaya çıkması ve ülkemizin kalkınması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

Büyük projelerin yaşam bulmasında mimar ve mühendislerin rolünün öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Pandemi Hastanesi’nin ortaya çıkış sürecini izah ederek toplum sağlığı açısından ivedilikle ülkeye kazandırılması gereken hastanesinin inşa sürecinde sistemden kaynaklanan zorluklara değindi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal da Cumhurbaşkanı Tatar’ı tebrik ederek başarılar diledi. Aysal, KTMMOB’nin teknik konularda yaşanan sistemsel sorunların aşılmasında her zaman katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.

Aysal, Maraş konusunda ise, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları’nın geçmiş dönemlerde teknik çalışmalara katkı koyduğunu ve Maraş’ın yeniden yapılandırılması konusunda Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin her zaman katkı koymaya devam edeceğini ve bu konu ile ilgili hazırlanmış bir raporu Sn. Cumhurbaşkanına verebileceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, en kısa zamanda KTMMOB’ni ziyaret edeceğini ve Kıbrıs Türk halkı için ivedilik içeren yatırımlar konusunda atılacak adımların takipçisi olacağını belirtti.