Skip to main content

KTMMOB İmar Planı çalışmaları ile ilgili emirname sürecini dava etti:

.

KTMMOB “Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı” çalışmaları ile ilgili emirname yayınlanma sürecinde “yetki aşım ve yasa dışı” uygulamalarının düzeltilmesi için dava ve ara emri başvurusunu Birlik avukatları Av. Mehmet Şahoğlu ve Av.Öncel  Polili vasıtası ile 17 Temmuz Cuma günü Yüksek İdare Mahkemesine yapmıştır.

KTMMOB adına ilgili Oda Şehir Plancıları Odası’nın taraf olduğunu başvuru ile alınan keyfi kararlar ile topluma ve ülkeye geri dönülmez, telafisi imkansız zararlar verilmesinin önüne geçmek ve belirsizliği ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Yayımlanan ve sonrasında geri çekilen emirname nedeniyle yaratılan belirsiz ortamın fırsata çevirmek isteyenlerin Belediyelerde işlem sırasına girmiş olduklarının gözlemlenmesinden dolayı konunun aciliyeti ve önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Üyelerimiz ve kamuoyun bilgisine getiririz.