Skip to main content

KTMMOB’ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası 46. Olağan Genel Kurulu tamamlandı.

.

Divan Kurulunun oluşturulması başlayan 46. Genel Kurul, Oda başkanının açılış konuşması ile devam etti.

Genel Başkan Seran Aysal Genel Kurula hitaben konuşmasında; Birliğin dönem içerisinde gerçekleştirdiği bazı faaliyetleri aktardı, Birlik ve bağlı Odaların toplumsal konularda yaptığı çalışmalar ile önümüzdeki çalışma dönemi için yapılması gerekenleri değerlendirdi. Elektrik Mühendisleri Odasının birlik çalışmalarına yaptığı katkı, genel kurul gündeminde tartışılan konularla ilgili değerlendirme yaptı. Görevi devredecek başkan ve yönetime emekleri için teşekkür etti ve seçilecek Oda Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine başarılar diledi.

 

Faaliyet ve Mali rapor görüşülüp aklanması sonrasında, Oda organı seçimleri yapılmıştır. Oda Başkanlığına Ali Murat Cellatoğlu seçilmiştir. Oda Yönetim Kurulu üyeleri Buğra Gazioğlu, İbrahim Aysal, Mehmet Toycan ve Üner Kutalmış, Yönetim Kurulu Yedek üyeliğine ise Utku Manavoğlu ve Enver Ulaş seçildi.