Skip to main content

İki Toplumlu Hands-on Famagusta Platformu KTMMOB’yi ziyaret etti

 

.

Mağusa için ortak kentsel gelecek ve ortak yaşam alanlarının oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla kurulan Hands-on Famagusta platformu KTMMOB’yi ziyaret ederek yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aktardı ve liderler altında iki toplumlu teknik bir planlama komitesinin oluşumu için hazırladıkları çağrı için destek istedi.

Proje ekibi üyeleri Socrates Stratis, Emre Akbil, Esra Can Akbil ve Münevver Özgür Özersay’ın KTMMOB’ye yaptığı ziyarette Genel Başkan Seran Aysal ile görüşerek Mağusa’nın ortak kentsel geleceğini, etnik ayırıma dayalı parçalanmış bölgeler olarak değil, kentsel dönüşüm süreçlerinin toplumlar arası uzlaşıyı destekleyecek şekilde tartışılmaya başlanması gerektiği konuşuldu. Özellikle kapalı olan bölgeler için yeniden yapılanma süreçleri güven bunalımı yaratan mülkiyet odaklı çıkar çatışmaları yerine kentin müşterekleri üzerinden gelişen güven artırıcı önlemler ile desteklenerek ele alınması gerektiği vurgulandı.  İki toplum liderinin altında oluşturulacak bir teknik komitenin Mağusa’nın ortak kentsel geleceğini geniş tabanlı toplumsal tartışmaya açacak bir platform olabileceği konusunda bilgi alış verişinde bulunulmuştur.