Skip to main content

Sürdürülebilir Enerji’de Yeni Uygulamalar Etkinliği Gerçekleşti.

.

KTMMOB ve Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin ortak düzenlediği “Sürdürülebilir Enerji’de Yeni Uygulamalar” etkinliği KTMMOB Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını sırasıyla Sn. Arttu Makipaa AB Program Destek Ofisi Başkanı, Sn. Seran Aysal KTMMOB Genel Başkanı ve Sn. Hasan Taçoy KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı tarafından yapıldı.

Başkan Aysal konuşmasında özetle “KTMMOB’nin yakın zamanda gerçekleştirdiği 4 ana başlıkta irdelenen Enerji konusundaki Çalıştay ve hazırlanan rapor hakkında bilgi aktardı.  Dışa bağımlı olduğumuz, en büyük ithalat kalemi olan Enerji konusunun her hükümet değişikliğinde farklılaşmaması gerektiğini ve uzun vadeli vizyon ortaya koyarak değişikliklerden etkilenmeyecek devlet politikaları oluşturmamız gerekliliğinin altını çizdi aksi takdirde enerji gibi dinamik politikaların  bizler adına başkaları tarafından yapılacağına dikkat çekti. Devlet politikasını oluşturmak için uzmanlardan ve profesyonellerden oluşan Enerji Üst Kurulunun oluşturulmasının önemine değindi ve Kuzey Kıbrıs’ın Enerji Stratejisi nedir sorusuna cevap veriyor olmamız gerektiğini belirtti.  Enerji konusu ülkemizde genelde elektrik üzerinden yapılan tartışmalarla sınırlı kalmasının sürdürülebilir politika üretilmesinin önünde önemli bir engel olduğunu bunu yönetmesi gereken  Enerji bakanlığının teknik kadrolarının enerjiyi bütünlüklü olarak yönetecek şekilde yapılanması gerektiğini aktaran Başkan, enerjide üzerinde çalışmamız gereken en önemli konunun tasarruf olduğunu, diğer konunun fosil yakıtlardan uzaklaşmak, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak ve teknolojiyi yakından takip edip çevreyi ve insanı ön plana koyan enerjide doğru planlama yapılması gerektiğini belirtti.    

Diğer açılış konuşmalarında AB ülkelerin ve KKTC’deki sürdürülebilir enerji politikası, planlamalar, bakanlığın hedefleri, çalışmaları ve uygulamaları hakkındaki konulara değinildi.

Yoğun bir  katılımla gerçekleşen “Sürdürülebilir Enerji’de Yeni Uygulamalar” etkinliğinde; KTMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serkan Abbasoğlu “AB Sürdürülebilir Enerji Politikası ve AB’den İyi Uygulamalar”, KTMMOB Genel Saymanı Mert Girgen “Kıbrıs Türk Toplumundaki Durum” konu başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdi. Enerji konusunun her boyutu ile irdelendiği sunumlar sonrası soru – cevap bölümüne geçildi ve katılımcılar da konuları tartışma ve katkı koyma fırsatı bulundu.