Skip to main content

ETEK ev sahipliğinde gerçekleşen Lefkoşa İmar Planı Sunumuna KTMMOB temsilcileri Katıldı

.

Lefkoşa'nın güneyinde ETEK toplantı salonunda düzenlenen ve sunumu Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa Rum Belediyesi İmar bölüm temsilcileri tarafından gerçekleşen“Lefkoşa İmar Planı” konulu sunuma KTMMOB'ye bağlı ilgili Odaları temsilen üyelerin katılımı sağlanmıştır. Sunumda, Büyük Lefkoşa İmar Planı tarihçesi, Kuzey ve Güneyde yapılan restorasyon çalışmaları, ara bölge- yeşil hatta yapılan çalışmalar, Kanlı dere yatağı vb. planlama ve uygulamaları hakkında geniş bilgi aktarılmıştır. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk meslektaşların bir araya getirilmesi, iki meslek örgütünün iletişimini artırmak ve ortak çalışmalar yapılmasına zemin hazırlamak içi komiteler tarafında yürütülen görüşmeler sonrasında bu ve benzeri bilgi paylaşımının devam etmesi hedeflenmektedir.