Skip to main content

K.T.M.M.O.B. ÜYELERİNE DUYURU

KTMMOB ve Bağlı Odaların Genel Kurulları aşağıdaki Gündem ve Tarihlerde yapılacaktır.

03.03.2018 Cumartesi - Yerbilim Mühendisleri odası saat 10.00 - KTMMOB Konferans Salonu

07.03.2018  Çarşamba - Ziraat Mühendisleri Odası saat 10.00 - KTMMOB Konferans Salonu

10.03.2018 Cumartesi - Orman Mühendisleri Odası saat 13.00 - KTMMOB Toplantı Odası

10.03.2018 Cumartesi - Meteoroloji Mühendisleri Odası saat 10.00 - KTMMOB Toplantı Odası

10.03.2018 Cumartesi - Mimarlar Odası saat 10.00 - UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu

10.03.2018 Cumartesi - Çevre Mühendisleri Odası saat 10.30 - KTMMOB Konferans Salonu

17.03.2018 Cumartesi - Şehir Plancıları Odası saat 11.30 - KTMMOB Toplantı Odası

17.03.2018 Cumartesi - Peyzaj Mimarları Odası saat 10.00 - KTMMOB Konferans Salonu

24.03.2018 Cumartesi - Makina Mühendisleri Odası saat 10.00 - KTMMOB Konferans Salonu

24.03.2018 Cumartesi - Kimya Mühendisleri Odası saat 10.00 - KTMMOB Toplantı Odası

24.03.2018 Cumartesi - Elektrik Mühendisleri Odası saat 10.00 - Sanayi Odası Konferans Salonu

24.03.2018 Cumartesi - Gıda Mühendisleri Odası saat 14.00 - KTMMOB Toplantı Odası

31.03.2018 Cumartesi - Bilgisayar Mühendisleri Odası saat 10.00 - KTMMOB Toplantı Odası

31.03.2018 Cumartesi  - İç Mimarlar Odası saat 14.00 - KTMMOB Toplantı Odası

14.04.2018 Cumartesi - İnşaat Mühendisleri Odası saat 10.00 - AKM - Lefkoşa

14.04.2018 Cumartesi - Endüstri Mühendisleri Odası saat 10.00 - KTMMOB Toplantı Odası

28.4.2018 Cumartesi - KTMMOB saat 10.00 - KTMMOB Konferans Salonu

Gündem:

  1. Açılış ve Divan Başkanlığının Oluşturulması
  2. Faaliyet ve Mali Raporların Sunulması
  3. Raporların Tartışılıp Aklanması
  4. Organların Seçimi
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış