Skip to main content

MİMARLAR ODASI

2016 - 2018 Dönemi Mimarlar Odası Yönetim Kurulu

Türker Aktaç - Oda Başkanı

Erçim Uluğ - Oda Yazmanı

Kozan Uzunoğlu - Oda Saymanı

Simzer Kaya - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Nevzat Ökzüzoğulları - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Ulutan Denizer - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Mete Keleş - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Emine Azimli - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Hüseyin Erdoğdu - Oda Denetleme Kurulu Üyesi