Skip to main content
euflag

PROJE YÖNETİMİ VE EUROCODES KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ

Proje Yönetimi ve Eurocodes Kapasite Artırımı Projesi Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik açmış olduğu Eğitimde Yenilik ve Değişim VI hibe programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve KTMMOB tarafından yürütülen bir projedir. 

Proje KTMMOB üyeleri öncelikli olmak üzere Kıbrıs Türk toplumunda profesyonel proje yönetimi konusunda kişileri eğiterek toplumun bu yöndeki ihtiyacını karşılamayı ve kişilerin yürüttükleri projelerde sağlıklı yönetim ile efektif ve tam sonuç alınma oranını artırmayı hedeflemektedir.

Projenin EUROCODES ile ilgili olan kısmı, inşaat sektöründeki ilgili paydaşların Avrupa Birliği’nde kullanılan malzeme kodları yönünde bilgilendirilmesi ve Kıbrıs’ın kuzeyinde bu malzeme standartlarının kullanılmasına yönelik farkındalık ve eğitim çalışmaları yapılmasını içermektedir. Bu çalışmaların sonucunda inşaat sektörüne ilişkin kodların Kıbrıs’ın kuzeyine uyumlu şekilde ve ilgili meslek icra eden uzmanların kullanabileceği bir kitapçık haline getirilmesi hedeflenmektedir. İlgili kitapçık www.kttmmob.org adresinden tüm ilgilenen ve kullanmak isteyenler için erişilir olacaktır.

Proje Yönetimi Kapasite Artırımı

 KTMMOB’un yürüttüğü veya iştirak ettiği projelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu deneyime dayanarak KTMMOB hem üyeleri hem de toplumda profesyonel anlamda proje yönetiminde donanımlı kişilere ihtiyaç olduğu tespitini yapmıştır. Bu amaçla KTMMOB üyeleri başta olmak üzere bu yönde kendini yetiştirmek isteyen kişilere proje yönetimi

konusunda kapasite artırım eğitimi sunulacaktır. Düzenlenecek eğitimler Project Management Professional (PMP®) unvanının alınması yönünde ilk adımın atılmasını teşvik edecek ve bu unvanı almak isteyen kişileri ayrıca bu süreçte destekleyecektir.

Projenin bu hedefine yönelik iki eğitim programı planlanmaktadır:

1– Proje Yönetimi Eğitim Programı (Project Management Training)

2– Proje Yönetimi Profesyoneli (Project Management Professional—PMP®) eğitim programı.

Her iki program da tüm KTMMOB üyelerine açık olacaktır, ancak PMP eğitimi sınırlı sayıda öğrenci kabul edebilecektir. PMP programına başvurabilmek için birinci eğitim programının tamamlanması koşulu aranacaktır.

Eğitim takvimi ve başvuru bilgileri için iletişim:

web: www.ktmmob.org

email: ktmmob.ab@gmail.com

tel: (0392) 2285210

 

EUROCODES:

Avrupa Birliği’ne bağlı ülkeler tarafından yapıların teşkilinde inşaat mühendisliği hizmetlerinin daha doğru ortak bir anlayış ve haksız rekabetin önlenebilmesi için tek standart kullanımı amacıyla oluşturulan yapısal standartlar setinin genel adı Eurocodes’dur.

Eurocodes inşaat malzemeleri ve mühendislik hizmetleri konusunda AB iç piyasasında olabilecek farklılıkları ortadan kaldırmak ve ürün ve hizmetlerin serbest dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş referans belgelerdir. EN EUROCODES toplam 58 parçadan oluşan 10 farklı koddan oluşmaktadır. Kodlar şunlardır:

EN 1990 EUROCODE 0: Yapı Tasarımının Temelleri

EN 1991 EUROCODE 1: Yapılar Üzerindeki Etkiler

EN 1992 EUROCODE 2: Betonarme Yapıların Tasarımı

EN 1993 EUROCODE 3: Çelik Yapıların Tasarımı

EN 1994 EUROCODE 4: Kompozit Çelik ve Betonarme Yapı

EN 1995 EUROCODE 5: Ahşap Yapıların Tasarımı

EN 1996 EUROCODE 6: Yığma Yapıların Tasarımı

EN 1997 EUROCODE 7: Geoteknik Tasarımı

EN 1998 EUROCODE 8: Yapıların Depreme Dayanıklı Tasarımı

EN 1999 EUROCODE 9: Alüminyum Yapıların Tasarımı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve KTMMOBun yürütmekte olduğu bu projede yukarıda bahsi geçen Eurocodeların Kıbrıs’ın kuzeyine uyarlanması amaçlı bilimsel çalışmalar yürütülecek ve çalışma sonuçları bir kitapçık halinde yayınlanacaktır. Kitapçık hem basılı kopya hem de dijital kopya olarak erişilebilir olacaktır.