Skip to main content

KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 19 Temmuz 2021 tarihli KKTC Cumhuriyet Meclisindeki konuşmasının son bölümünde açıkladığı “Yeni Bina inşası ile ilgili Müjdeleri” konusunda KTMMOB Yönetim Kurulunun ilk değerlendirmesi özetle şöyledir;

ASİL KÖYLÜ HEYKELİ HAKKINDA KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

Birliğimiz, Girne Bölgesinde orman arazisi üzerine bir süredir basında ve birçok farklı mecrada kamuoyunda gündem oluşturulmaya çalışılan “Heykel” adı altında farklı fonksiyonları içerisinde barındırdığı anlaşılan inşaat faaliyetinin topluma benimsetme sürecini yakından takip etmektedir. Birliğimize bağlı ilgili odalarımız da mesleki disiplinleri içerisinde bahse konu heykel inşaatı ve etkileriyle ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaşmaktadır.