Skip to main content

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

2018- 2020 Dönemi İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 

Gürkan Yağcıoğlu - Oda Baskanı

Bora Kutruza - Oda Yazmanı

Ahmet Erkemen - Oda Saymanı

Abdullah Ekinci- Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Derya Nereli  - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Gözde Oğuz - Oda Yönetim Kurulu  Üyesi

Hüsnü Coşan - Oda Yönetim Kurulu Üyesi

Nüzhet Kortun Evliya - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Mehmet Üçok - Oda Denetleme Kurulu Üyesi