Skip to main content

İÇMİMARLAR ODASI

2016 - 2018 Dönemi İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri

Biler Demircioğlu - Oda Başkanı

Engin Bay - Oda Yazmanı

Çağdaş Erdoğan Özgece - Oda Saymanı

İsmet Birman - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Pembe Komut - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Ayşe Malyalı - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Şerife Türkel - Oda Denetleme Kurulu Üyesi