Skip to main content

İÇMİMARLAR ODASI

2018 - 2020 Dönemi İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri

Çağdaş E. Özgece - Oda Başkanı

Engin Bay - Oda Sekreteri

Pembe Komut - Oda Saymanı

Asya Kazafanalı - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

İsmet Birman  - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi