Skip to main content

İnşaat Encümeni Çalışmaları Değerlendirildi

.

KTMMOB’nin de temsilcisi bulunduğu Yapı inşaatı ve teknik işler müteahhitliği hizmetlerinin bir düzen ve disiplin altına alınması ve yapı inşaatı ve teknik işler müteahhitliği yapan müteahhitlerin sınıflandırılarak kayıt ve denetimleri yapılan İnşaat Encümendeki çalışmalar değerlendirildi.

KTMMOB Tarafından Hazırlanan “Binaların Yangından Korunmasına Dair Tüzük” Taslağı ve süreci İçişleri Bakanlığında görüşüldü:

.

53.Dönem KTMMOB Binaların Yangından Korunması Tüzüğü Hazırlama Komitesi taslak çalışmasını tamamlayarak, İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve ilgili diğer kurumlardan görüş alınarak son şekli verilmişti. Tüzüğün yasallaşması ve sürecin sonuçlandırılması için İçişleri Bakanlığına sunulmuştur.

Subscribe to Haberler