Skip to main content

BUB MÜSTEŞARI BAĞZIBAĞLI’NA KKTC ULAŞTIRMA GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU SUNULDU

.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Sn. Kemal Bağzıbağlı KTMMOB’yi ziyaret etti.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, KTMMOB’nin önceki Başkanlarından Ahmet Hüdaoğlu ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu’nun hazır bulunduğu toplantıda BUB Müsteşarı Sn. Kemal Bağzıbağlı Bakanlık ve KTMMOB’nin birlikte yapabileceği çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Birlik binası yeniden yapılandırma komitesi toplandı

.

Mevcut Birlik binasının yeniden yapılması komisyonu toplandı. Toplantıda hazır bulunan KTMMOB Başkanı Seran Aysal, KTMMOB Genel Sekreteri Tunç Adanır,  İnşaat Mühendisleri Odası’nı temsilen Bora Kutruza, Mimarlar Odasını temsilen Kozan Uzunoğlu, İç Mimarlar Odası Sekreteri Engin Bay’ın katılımı

Subscribe to Haberler