Skip to main content

KTMMOB ve Bağlı Oda Saymanlarına Bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

.

53. Dönem çalışma programı çerçevesinde KTMMOB Genel Saymanı Mert Girgen Başkanlığında Birliğe bağlı Odaların Saymanlarına yönelik Birlik Mali Müşaviri tarafından; Yasal mevzuat, mali konular, beyan süreçleri, geçerli olan evraklar, gider ve gelirlerde izlenmesi gereken yöntem, yükümlülükler konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleşmiştir.

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri KTMMOB’de

.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri Kuzey Kıbrıs’a yaptıkları teknik ve araştırma gezi programları çerçevesinde Şehir Plancıları Odasını ve KTMMOB’yi de ziyaret ettiler ve oda tarafından KTMMOB Konferans salonunda organize edilen şöyleşiye katıldılar.

KTMMOB MMO Çalıştayı Tamamlandı.

 

 

 

.

KTMMOB Makina Mühendisleri Odasının Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Koordinasyonu TC Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen “Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek hibe programı çerçevesinde yürüttüğü “Kurumsal Gelişim ve Kapasite Artırımı” projesi kapsamında çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Subscribe to Haberler