Skip to main content

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Hakkında

25/2/2003  tarihinde kurulan Gıda Mühendisleri Odası, halen Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Kuruluş Tarihi

2003

 

Odanın Amaçları

1.  Gıda Mühendisleri Odasının kuruluş aşamasında öncelikli olarak ülkemizde gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm gıda mühendislerini bir çatı altında toplayarak etkin bir iletişimi sağlamak,

2.  Sektördeki gelişmelerin değerlendirilmesi yanında ülkemizde yeni bir kavram olan gıda mühendisliğinin yine gıda sektörü tarafından doğru şekliye anlaşılması ve benimsenmesini sağlamak,

3.  Tüm zamanların en vazgeçilmez unsuru olan gıdanın birçok yönüyle toplum gündemine taşınması yanında güvenli ve kaliteli gıda tüketimi konusunda toplum bilinciyle duyarlılığını geliştirmek,

4.  Ülke, toplum ve üyelerin yararları doğrultusunda, yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin ve kalitenin artırılmasını, gıda sektörünün ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak,

5.  Meslek, üye ve ülke çıkarlarını korumak üzere gerekli faaliyetlerde bulunmak,

6.  Meslek ve ilgili standartların, normların, yönetmelik ve benzeri tüm düzenlemelerin oluşturulması ve geliştirilmesi yolunda çalışmalar yapmak vb.

Amaçlarla kurulmuş sivil toplum örgütü niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

 

Üye Sayısı

 

Oda Yönetim Kurulu Üyeleri

2016 - 2018 Dönemi 

 

Naile Soyel - Oda Başkanı

Sıdıka Can - Oda Yazmanı

Beste Oymen - Oda Sayman

İhsan Erol - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Saba Ahmet Zaheer - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Gizem Serdar - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Fikriye Yılmaz - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi


Adres    : 1, Şht İbrahim Ali Sokak, 

Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.        : 0392  2285210

Fax        : 0392 2285151

E-mail    : 

Url          : -