Skip to main content

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Hakkında

Çevre Mühendisleri Odası Ocak 2004 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan önce üyelerimiz faaliyetlerini İnşaat Mühendisleri Odası çatısı altında gerçekleştirmişlerdir.

 

Kuruluş Tarihi

Ocak 2004

 

Odanın Amaçları

Odamızın kuruluş amacı ülkemizin çevre sorunlarına bilimsel çözümler bulmak, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, hava ve ses kirliliğinin önlenmesi gibi çevre altyapı çalışmalarında bulunmak, yerel ve uluslararası STÖ’leri, meslek kuruluşları vs işbirliği yapmak ve ülke genelinde çevre konularında toplumun bilincini artırmaktır.

 

Üye Sayısı

Odamızın toplam üye sayısı Kasım 2006 tarihi ile 28'dir.

 

Oda Yönetim Kurulu Üyeleri

(2016-2018)

Başkan                       Doğuç Veysioğlu

Yazman                      Ünal Aröz   

Sayman                     Cemaliye Özverel

Üye                            Salih Demirege

Yedek Üye                  Ayten Özkök

Yedek Üye                  Menteş Zorba

 

Adres    : 1, Şht İbrahim Ali Sokak,

Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.        : 0392  2285210

Fax        : 0392 2285151

E-mail    : 

Url          : http://www.ktcmo.org