Skip to main content
52. olagan kurul

KTMMOB BAŞKANI YENİDEN AHMET HÜDAOĞLU

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) 52. Olağan Genel Kurulu 16.4.2016 Cumartesi günü gerçekleştirildi. KTMMOB Konferans Salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkanlığa oybirliği ile yeniden Ahmet Hüdaoğlu getirildi. Genel kurulda açılışın ardından divan başkanlığına Bektaş Göze’nin, divan sekreterliklerine ise Nazife Yılmaz ile Oya Fedai’nin getirildiği genel kurul konukların hitaplarıyla devam etti.

SDP Genel Başkanı Tözün Tunalı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Sekreteri Mehmet Erol Aktoprak, UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner ve CTP Genel Sekreteri Tufan Erhürman’ın üyelere hitap ettiği genel kurulda faaliyet ve mali raporların aklanması sonrasında Birlik Başkanı Ahmet Hüdaoğlu konuşmasını gerçekleştirdi. Hüdaoğlu: Tekniğin ve uzmanlığın siyasetin önüne koşulması fikrinden pek hoşnut değiliz Birlik Başkanı Ahmet Hüdaoğlu gerçekleştirdiği konuşmasında son yıllarda ülkede seçim sisteminin ve hatta yönetim sisteminin değiştirilmesine yönelik güçlü çağrılar yapılması, teknokrat kabineler kurulması için kampanyalar yürütülmesi ve bürokrasinin siyasetle bağını koparmaya dönük hamlelere girişilmesinin ülkenin iyi yönetilememesinden kaynaklandığını ifade etti. Hüdaoğlu; devamla yurttaşın, teknik dairelerin kendi alanlarına ilişkin sorunlar karşısında sergilediği aczin faturasının topyekûn siyaset kurumuna kesmeye yöneldiğini belirterek “böylece devletin teknik birimlerinin siyasallaşmasına tepki olarak, siyasetçinin siyasal alandan dışlanması ve onların yerlerinin “teknokratlarca” doldurulması fikri rağbet görmeye başladı” dedi. Hüdaoğlu “Bizler bir dizi teknik uzmanlık alanını temsil eden bir birlik olarak, sanılanın aksine tekniğin ve uzmanlığın siyasetin önüne koşulması fikrinden pek hoşnut değiliz. Çünkü biliyoruz ki bu durum potansiyel bir demokrasi krizine işaret ediyor” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından genel kurul karar tasarısı oylanarak organların seçimi gerçekleştirildi. Buna göre 2016-2018 yılları arasında görev yapacak yönetim kurulu, yüksek onur kurulu ve denetleme kurulları belirlendi.

Genel Kurulda Birlik Organları şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu

Ozan Özuyanık – Ziraat Mühendisi

Selcan Akyel – İnşaat Mühendisi

Sümer Kaya – Makina Mühendisi

Şevket Şenbülbül – Mimar

Yüksek Onur Kurulu

Bektaş Göze – Maden Mühendisi

Ayşe Tokel – Elektrik Mühendisi

Mehmet Akanyeti - Mimar

Salih Tacan Ersümer – İnşaat Mühendisi

Tünay Bengüsu – Jeofizik Mühendisi

Bora Tüccaroğlu – Bilgisayar Mühendisi

Celal Devrim Önen – Makina Mühendisi

Denetim Kurulu:

Ezcan Özsoy - Mimar

Ahmet Adışanlı – İnşaat Mühendisi

Birlik Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirilecektir. 

 

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 52. OLAĞAN GENEL KURUL KARARI

21 yüzyılda küreselleşme politikalarıyla dünyaya egemen güçlerin çıkarları doğrultusunda yeni bir şekil verilmeye çalışılmaktadır. Dünya genelinde farklı görünümler biçiminde ilan edilmemiş bir büyük paylaşım savaşı sürdürülmektedir. Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de sürmekte olan bölgesel çatışmalar sonucu milyonlarca ölü, yaralı, sakat ve on milyonlarca göçmen yaratmıştır ve bunlara yenisini katmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz’in en stratejik noktası olan ülkemiz bu kaostan payını alıyor. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulu, Dünyada ve Ortadoğu’da halkları birbirine kırdıran savaşlara karşı barışı savunur. Bölgede barış için yarın değil hemen barış tezini savunur. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulu, Kıbrıs’ta sürdürülen ikili görüşmeleri, çözüm ve barış için tek çıkar yol olarak görür ve iki toplumlu iki bölgeli Federal Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşunu destekler. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulu, ülkemizdeki sosyal ve ekonomik krizin ancak halkımızın bilinç ve özgüveni ile çözülebileceğine olan inancını belirtir. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulu, Kıbrıs Türk toplumunun demografik, kültürel, siyasi yapısını etkileyecek değiştirebilecek veya yok edecek yaptırımlara veya dayatmalara karşı kararlı bir mücadeleyi destekler. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulu, bu toprağın teknik elemanlarının, KTMMOB Mühendis ve Mimarlarının bilgi, deneyim ve birikimlerini halkımız ve ülkemiz yararına kullanmaya yönelik kararlığını vurgular.